The Gallows

IMDb 4.2   4 g a t  2015  |  81 min.
Genre: Horror - Thriller
Regie: Travis Cluff
Cast: Pfeifer Brown - Mackie Burt - Cassidy Gifford

Twintig jaar na een dodelijk ongeval waarbij de hoofdrolspeler van een uitvoering op een middelbare school is omgekomen, doen scholieren van hetzelfde stadje een poging het mislukte toneelstuk weer nieuw leven in te blazen. Hiermee trachten de studenten de vreselijke tragedie te herdenken, maar hun actie blijkt niet helemaal doordacht. Ze komen tot de ontdekking dat je sommige zaken beter met rust kunt laten.

Bekijk de trailer
Gerelateerd aan deze film